Επικοινωνία
Τηλέφωνα:
210 5572108
210 5574279
Κινητό:
6944 78 77 66
E-mail:
anifantis_e@hotmail.com
Διαχειριστής πωλήσεων:
Ανυφαντής Ευάγγελος