Λίγα λόγια...
Το φυσικό λίπασμα (κοπριά), αυξάνει ποσοτικά και ποιοτικά σε παραγωγή τις καλλιέργιές σας . Παρέχει τα συστατικά και τα ιχνοστοιχεία που απαιτούνται και επίσης παρέχει σε μεγάλες ποσότητες τα τρία κύρια χημικά, το άζωτο, το φώσφορο και το κάλιο.

Κάτι άλλο το οποίο κάνει η κοπριά είναι ότι βελτιώνει πάρα πολύ τη σύνθεση του εδάφους, καθώς περιέχει φυτικά αλλά και ζωικά συστατικά. Η σωστή αυτή σύνθεση του εδάφους έχει ως αποτέλεσμα την κατακράτηση της σωστής υγρασίας για την ευκολότερη και πιο σωστή και υγιή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος του φυτού.